Kampania wyborcza w sieci - wybory samorządowe 2010

29.06.2011

Nowy raport - wszystko o kampanii wyborczej w internecie

Dziś na konferencji w Instytucie Spraw Publicznych został nareszcie udostępniony raport "Kampania w sieci", pod redakcją dr Jana Zająca i dr Dominika Batorskiego. Badania zostały zrealizowane przez SmartNet Research & Solutions na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych. Wśród autorów raportu przeważają pracownicy naszej firmy.

Raport podsumowuje pierwsze tak duże w Polsce badania działań podejmowanych przez partie i kandydatów podczas kampanii wyborczej w Internecie. Dokonaliśmy wszechstronnej diagnozy wykorzystania kanałów internetowych przez polskie partie i polityków, przy pomocy specyficznych narzędzi i metod wykorzystywanych w badaniach Internetu i społeczności internetowych (m.in. Fanpage Trender). Badanie objęło wszystkich 592 kandydatów na urząd prezydenta miasta oraz próbę kandydatów z innych szczebli samorządu i na inne urzędy. 

Prowadziliśmy także badania "Wyborca w sieci" na temat udziału w wyborach i kampanii zwiększających frekwencje, a także analizy działań polskich partii na Facebooku - zapraszamy do lektury!

Pełen tekst raportu "Kampania w sieci" można pobrać tu: http://www.slideshare.net/FanpageTrender/kampania-w-sieci-8467803

Tak natomiast wygląda skrócona prezentacja wyników: