Wykorzystanie wiedzy o klientach

Wykorzystanie wiedzy o klientach

Pomożemy Ci zidentyfikować kluczowe jednostki i grupy klientów. Znajdziemy specyficzne jednostki – osoby bardziej innowacyjne lub bardziej wpływowe, najważniejsze ze względu na upowszechnienie nowych usług.

 

Chcesz, żeby Twoi obecni Klienci korzystali intensywniej z Twoich produktów i usług? Szukasz możliwości up-sellingu, rozszerzenia koszyka wykorzystywanych usług albo chcesz znaleźć wśród nich prawdziwych liderów? A może chcesz ograniczyć churn i identyfikować osoby zagrożone prawdopodobieństwem odejścia? Pomożemy Ci zidentyfikować jednostki i grupy kluczowe dla wzrostu ARPU. Znajdziemy specyficzne jednostki – osoby bardziej innowacyjne lub bardziej wpływowe, najważniejsze ze względu na upowszechnienie nowych usług. Wyznaczymy ich na podstawie prawdziwych zachowań, a nie deklaracji w ankietach.

Co?

Zaawansowane analizy i plany działań dotyczących m.in.:

  • Zwiększania intensywności korzystania oraz propagowania nowych usług w bazie dotychczasowych klientów w oparciu o identyfikację mechanizmów ich upowszechnienia oraz osób, które w największym stopniu się do tego przyczyniają – innowatorów, bardziej zainteresowanych nowościami oraz liderów opinii zdolnych przyciągnąć nowych użytkowników.
  • Identyfikacji jednostek, w przypadku których istnieje wysokie ryzyko rezygnacji z usług – analiza wzorców korzystania z usług i stworzenie mechanizmów wczesnego typowania osób, które wyróżnia duże prawdopodobieństwo zaprzestania korzystania z usług.
  • Programów lojalnościowych, także realizowanych w Internecie – projektowanie i budowa mechanizmów zwiększających zaangażowanie klientów.
  • Targetowania działań marketingowych w zależności od indywidualnych charakterystyk klienta.

W zależności od Twojej sytuacji, zanalizujemy dane, które już masz, lub pomożemy Ci rozpocząć ich zbieranie tak, aby wkrótce uzyskać miarodajne informacje.

Jak?

W oparciu o analizy danych behawioralnych i sieciowych oraz znajomość procesów zachodzących w zbiorowościach. Opieramy się na danych o rzeczywistych relacjach i zachowaniach Twoich klientów, a nie tylko na deklaracjach.

Dla kogo?

Dla firm chcących zwiększyć rentowne przychody z dotychczasowych klientów.