Usługi

Projektujemy i wykonujemy badania i analizy. Tworzymy jasne rekomendacje i pomagamy w podjęciu decyzji w oparciu o twarde dane i nowatorskie rozwiązania. Nasze specjalności to sieci społeczne, Internet i jego użytkownicy.

Diagnoza sieci społecznej

Wykorzystanie wiedzy o klientach

Pozyskiwanie klientów

Chciałbyś wiedzieć, kto jest z kim powiązany, a gdzie istnieją luki? Kto jest w sieci centralny, a kto leży na peryferiach? Diagnozujemy sieć, opisujemy strukturę i procesy, przedstawiamy zmiany w czasie i prognozujemy, co stanie się w przyszłości.

Pomożemy Ci zidentyfikować kluczowe jednostki i grupy klientów. Znajdziemy specyficzne jednostki – osoby bardziej innowacyjne lub bardziej wpływowe, najważniejsze ze względu na upowszechnienie nowych usług.

Twoi obecni klienci mogą być najskuteczniejszym kanałem dotarcia do nowych osób. Pomożemy Ci wykorzystać sieci społeczne i osoby odgrywające wielką rolę w przyciąganiu nowych klientów.

Więcej » Więcej » Więcej »
 

Analiza sieci w organizacji

Badania w Internecie

Rozumiejąc, co dzieje się wśród pracowników i jakie relacje panują między nimi, możesz wykorzystać to w celu poprawy wydajności ich działań i działań całej organizacji. Pomożemy Ci w analizie Twojej organizacji i doradzimy, jak w pełni wykorzystać potencjał Twoich pracowników

Od kilku lat zbieramy doświadczenia w polskich i międzynarodowych internetowych przedsięwzięciach badawczych. Łączymy kompetencje badawcze i znajomość technologii, bez których nie da się przeprowadzić takich badań.

Więcej » Więcej »