Analiza sieci w organizacji

Analiza sieci w organizacji

Rozumiejąc, co dzieje się wśród pracowników i jakie relacje panują między nimi, możesz wykorzystać to w celu poprawy wydajności ich działań i działań całej organizacji. Pomożemy Ci w analizie Twojej organizacji i doradzimy, jak w pełni wykorzystać potencjał Twoich pracowników

 

Jeśli efektywność Twojej organizacji zależy w dużym stopniu od sprawności współdziałania pracowników – ta oferta skierowana jest do Ciebie. Rozumiejąc, co dzieje się wśród pracowników i jakie relacje panują między nimi, możesz wykorzystać to w celu poprawy wydajności ich działań i działań całej organizacji. Pomożemy Ci w analizie Twojej organizacji i doradzimy, jak w pełni wykorzystać potencjał Twoich pracowników

Co?

  • Analiza struktur formalnych i nieformalnych, ich wzajemnego przenikania się i wpływu– dzięki analizie sieci społecznych i innym nowoczesnym metodom można poznać i stworzyć mapy różnych rodzajów relacji . Efektem będzie między innymi wskazanie grup i klik oraz kluczowych jednostek i relacji.
  • Identyfikacja ról pełnionych przez pracowników – odwołując się do pozycji zajmowanych przez nich w sieciach relacji, można wskazać osoby pełniące szczególne role, także nieformalnie – liderów opinii i liderów zachowań, brokerów informacyjnych czy outsiderów. Znajomość tych ról warto wykorzystywać w działaniach takich jak zarządzanie zmianą, fuzje i przejęcia, optymalizacja struktury czy rozwiązywanie konfliktów.
  • Mapowanie przepływu wiedzy i informacji – bardzo często kluczowe dla zarządzania wiedzą są kontakty nieformalne. Warto wiedzieć, do kogo inni pracownicy zwracają się po radę i którzy eksperci chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniami, a także – gdzie istnieją wąskie gardła i kto ma zbyt długie ścieżki dostępu do ważnych informacji.
  • Integracja struktur – silosy korporacyjne i niewspółpracujące działy to sytuacja spotykana w wielu organizacjach. Opisanie różnych poziomów relacji i komunikacji jest pierwszym krokiem w planowaniu działań, które przyspieszą integrację pracowników i ich działów. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dużych zmian organizacyjnych: fuzji i przejęć czy łączenia działów i funkcji.
  • Relacje pracowników z otoczeniem – sprawność działania wielu organizacji zależy w dużym stopniu od ich efektywności we współpracy z otoczeniem biznesowym. Twoi pracownicy i współpracownicy mają wiele pożytecznych kontaktów i znajomości, o których inni pracownicy nie wiedzą. Dzięki precyzyjnym metodom zbierania, agregowania i analiz tych informacji wspomożemy Cię w zbieraniu i wykorzystywaniu tej wiedzy dla celów Twojej organizacji, z poszanowaniem prywatności pracowników.
  • Budowa kapitału społecznego – zdolność do znajdowania i korzystania z umiejętności i doświadczenia różnych osób, tak z firmy, jak i spoza niej, jest coraz istotniejszym źródłem przewag konkurencyjnych. Budowanie kapitału społecznego w organizacji to właśnie wzmacnianie tej zdolności. Kto szybciej nauczy się to robić, ten wyprzedzi konkurentów.

Jak?

W proponowanych działaniach opieramy się na danych zebranych w precyzyjny sposób. Wykorzystujemy własne narzędzia zbierania danych, bazujące na specjalnych metodologiach, a także korzystamy z danych, które są już obecnie dostępne i gromadzone w Twojej organizacji – w okresowych ankietach pracowniczych, dokumentach na temat struktury czy w zapisie komunikacji elektronicznej. W każdym przypadku dbamy o poszanowanie prywatności pracowników i zachowanie poufności gromadzonych danych.
Badanie organizacji jest dla nas punktem wyjścia. Na jego podstawie formułujemy wnioski i praktyczne rekomendacje. Chętnie pomożemy Ci w zaprojektowaniu i przeprowadzeniu odpowiednich działań.

Dla kogo?

Nasze usługi z obszaru usprawniania organizacji są przeznaczone dla organizacji, w których  pracownicy są ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Szczególnie polecamy je firmom, które przygotowują się bądź też niedawno przeszły duże zmiany organizacyjne, jak reorganizacje, fuzje i przejęcia.