Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. - Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: Promocja marki i produktu Sotrender na wybranych rynkach zagranicznych.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności i promowanie własnej marki produktowej na docelowych rynkach zagranicznych.

Cele szczegółowe projektu obejmują wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, wejście na nowe rynki międzynarodowe, wzrost eksportu marki produktowej oraz zwiększenie rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa za granicą.

Okres realizacji projektu: 01/06/2019 - 31/12/2020

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo SmartNet Research & Solutions Sp. z o.o. w programie promocji branży IT/ICT w celu promowania własnej marki produktowej oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki (MPG) na następujących rynkach perspektywicznych: USA, Kanada, Singapur, Indonezja, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj) oraz rynkach unijnych: Francja, Wielka Brytania. Promowana w ramach programu marka produktowa ma dużą szansę stać się marką rozpoznawalną globalnie.

Produkt, który będzie promowany w ramach projektu to Sotrender - aplikacja typu Software-as-a-Service (SaaS) pozwalająca firmom i agencjom marketingowym na analizowanie i raportowanie działań marketingowych w kanałach social media (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). Sotrender umożliwia sprawdzenie wszystkich aspektów pomiaru mediów społecznościowych: zasięgu, zaangażowania, odbiorców, treści, obsługi klienta i czynności administracyjnych.